Spiegel-interview


Wat kenmerkt je manier van werken?

In het persoonlijk contact met opdrachtgevers probeer ik me zo flexibel en dienstverlenend mogelijk op te stellen. Bijvoorbeeld door snel te reageren op vragen en mails. Of door op korte termijn afspraken te maken en zo nodig iets tussendoor te doen. Daarbij ben ik goed in het eenvoudig ‘vertalen’ van moeilijke onderwerpen en kan ik me snel inwerken in nieuwe materie.

Je werkt als schrijvend en filmend journalist, een bewuste keuze?

In 2013 ben ik gestart met video. De tijd was er klaar voor en de techniek ook. Terugkijkend is dat een goede beslissing geweest, want de vraag naar webvideo’s neemt nog elk jaar toe – al dan niet in combinatie met (web)teksten of interviews. Maar of ik nu schrijf of film, mijn uitgangspunt is hetzelfde gebleven: ik wil altijd een verhaal vertellen, want dat raakt.

Je hebt veel opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg. Is dat toevallig?

Nee, die wereld boeit me. De zorg die in de GGZ wordt verleend aan mensen die om wat voor reden ook in de knel zijn geraakt, doet ertoe. Bovendien is de GGZ volop in beweging, waarbij er voortdurend wordt nagedacht over fundamentele vragen rond humane en herstelgerichte zorg. Welke consequenties heeft dat voor zorgverleners? En welke plek hebben patiënten en clienten hierbij? Spannende vragen, die zich goed lenen voor interessante journalistieke verhalen. In de video hieronder, vertel ik hier meer over.

Tot slot: hoe blijf je zelf mentaal in balans?

Ik sport vrijwel dagelijks en trek me regelmatig terug in de Franse Bourgogne. Daar maak ik al wandelend mijn hoofd leeg en geniet ik volop van de natuur en stilte. Verder zing ik als tenor in enkele fantastische semiprofessionele ensembles. Dat is een uitstekende manier om me op te laden!