Magazines


Bedrijfsbladen en online magazines zijn onmisbaar om medewerkers en netwerkpartners mee te nemen bij inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen. Bovendien kun je hiermee klanten, financiers en andere zakelijke relaties op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Dit stelt echter hoge eisen aan de redactionele invulling en de vormgeving. Het moet allemaal kort, duidelijk en to the point… Met pakkende artikelen, prikkelende interviews en originele vormgeving die uitnodigt tot lezen.

Met mijn redactionele ervaring denk ik graag met je mee over interessante invalshoeken, geschikte journalistieke vormen en de opzet van je bedrijfsblad. En desgewenst verzorg ik ook de laatste redactionele ‘puntjes op de i’, zodat je uitgave een herkenbare tone of voice krijgt.