Jaarverslagen


Jaarverslagen saaie verplichte nummers? Dat hoeft niet! Door het gebruik van uiteenlopende journalistieke vormen kan een jaarverslag ook een uitstekend medium zijn om het imago van je instelling of bedrijf  te versterken.

Reportages waarin de resultaten van vernieuwingen zijn verwerkt… Interviews waarin sleutelfiguren uit de organisatie het beleid onderbouwen… Korte quoots van tevreden klanten of gemotiveerde medewerkers… Je (online) jaarverslag kan hiermee aanzienlijk aan zeggingskracht winnen!

In nauw overleg met opdrachtgevers, heb ik inmiddels aan tientallen jaarverslagen meegewerkt, ondermeer voor De Jellinek, GGZ Nederland, het Trimbos-instituut en het Landelijk Platform GGZ.

Wil je ook een origineel jaarverslag, waarin terugblikkend én vooruitkijkend actuele ontwikkelingen in het juiste perspectief worden geplaatst? In een oriënterend gesprek laat ik je graag verschillende concepten zien.