Ontdek je eigen kracht!


Promo-video voor Pameijer                                                …

Je eigen ervaringsdeskundigheid inzetten. Zeker voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is dat belangrijk. Niet alleen voor hun eigen herstel, maar ook voor dat van hun lotgenoten. Pameijer heeft enkele centra waar cliënten worden voorbereid op regulier werk. Deze video gaat over het centrum in Arnhem, bedoeld als introductie-video voor werkgevers en andere belangstellenden.