Investeer in betere GGZ!


Manifest voor GGZ Nederland                                                                           …

Brancheorganisatie GGZ Nederland maakte de basisteksten voor een manifest – bedoeld voor een breed scala aan maatschappelijke partners die zich willen inzetten voor een mentaal sterkere samenleving. Maar omdat de tekst nog niet ‘lekker’ liep, kreeg ik de vraag om het manifest van een grondige eindredactie te voorzien.

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Het is het fundament onder ons persoonlijk bestaan. Maar ook een pijler van onze samenleving en een voorwaarde voor onze welvaart.  Daarom is het in ieders belang om de geestelijke gezondheid van ons land op een (nog) hoger peil te brengen.

Dit lukt alleen wanneer we de krachten bundelen. Als politieke partijen en landelijke en lokale overheden. Als zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgverleners. En als scholen, bedrijven, kerken en sportclubs. Waarom dit hard nodig is, leest u in dit manifest.

We maken ons hard voor:

  • het tijdig herkennen en behandelen van psychische problemen onder jongeren;
  • extra aandacht voor de lichamelijke gezondheid van ggz-patiënten;
  • betere leefomstandigheden voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheid;
  • toegankelijke en gepaste geestelijke gezondheidszorg;
  • en effectievere samenwerking op verschillende niveaus.

De geestelijke gezondheid in ons land kan en moet beter. Doe mee en maak het verschil!

Lees hier het hele manifest.