‘Ik word niet gehoord!’


Video-portretten voor patiëntenverenigingen                                                                                                                                                        …

Voor een landelijk debat over knelpunten in de zorg maakte drie korte video’s met persoonlijke verhalen – in opdracht van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND/LPGGz. In de video hieronder gaat het over de stem van de mensen om wie het gaat. Vaak hebben patiënten en cliënten niet of nauwelijks inspraak en (mede)zeggenschap, terwijl zij wèl graag willen meebeslissen!